روابط عمومی نمایش فصل شیدایی :

کند هرشب زخود بی خود مرا شب های شیدایی …

شب های اجرا نمایش نمایش فصل شیدایی در استان زنجان برای همه عوامل ، شب هایی پر از شور و مهربانی ست! حضور بیش از ۱۷۰۰۰ نفر در شب نُهُم اجرا از یک سو و لطف استاد ارجمند جناب آقای ولی الله کلامی زنجانی از سویی دیگر خاطرات خوشی است که از این شهر و مردمان نجیبش ، در ذهن ما یادگاری خواهد ماند .

 

 

کند هرشب زخود بی خود مرا شب های شیدایی          دهد آیینه ی جان را صفا ،شب های شیدایی

هنر دارد زبانی که نیاز ترجمان ش نیست…                  تو را خواند به صحنه بی صدا ، شب های شیدایی

گروه پُر طرفدار “مُهنا” را خدا قوت                                بگو: ای دل قدم بردار … با شب های شیدایی

به شهر غیرت و شور حسینی … شور دیگر داد             پیام آورد از کرب و بلا … شب های شیدایی

حدیثی خواند طوفانی … زیوسف های قربانی               دلم را برد سوی جبهه ها … شب های شیدایی

کلامی ! بوذری را گو : دمت گرم و حضورت سبز             که باشد با طراوت … با شما … شب های شیدایی

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)