مرکز هنرهای نمایشی انقلاب اسلامی (مهنّا)، فعالیت های نمایشی خود را چند سالی است که آغاز کرده و تا کنون ۴ نمایش ستاره صبح، فصل شیدایی، آبی ترین وصال و النجم الثاقب را در داخل و خارج از کشور به روی صحنه برده است.