بخش نمایشی مسلم بن عقیل(ع)

نمایش بزرگ فصل شیدایی، به کارگردانی سعید اسماعیلی ، توسط مرکز هنرهای نمایشی انقلاب اسلامی (مهنّا) در استان های مختلف تولید و به روی صحنه رفت. بخش نمایشی مسلم بن عقیل(ع) را تقدیم شما عزیزان میکنیم.

بخش نمایشی مباهله

نمایش بزرگ فصل شیدایی، به کارگردانی سعید اسماعیلی ، توسط مرکز هنرهای نمایشی انقلاب اسلامی (مهنّا) در استان های مختلف تولید و به روی صحنه رفت. بخش نمایشی مباهله را تقدیم شما عزیزان میکنیم.

بخش نمایشی واقعه کربلا

نمایش بزرگ فصل شیدایی، به کارگردانی سعید اسماعیلی ، توسط مرکز هنرهای نمایشی انقلاب اسلامی (مهنّا) در استان های مختلف تولید و به روی صحنه رفت. بخش نمایشی واقعه کربلا را تقدیم شما عزیزان میکنیم.

بخش نمایشی شهادت حضرت زهرا(س)

نمایش بزرگ فصل شیدایی، به کارگردانی سعید اسماعیلی ، توسط مرکز هنرهای نمایشی انقلاب اسلامی (مهنّا) در استان های مختلف تولید و به روی صحنه رفت. بخش نمایشی شهادت حضرت زهرا(س)را تقدیم شما عزیزان میکنیم.

بخش نمایشی شهادت حضرت رقیه(س)

نمایش بزرگ فصل شیدایی، به کارگردانی سعید اسماعیلی ، توسط مرکز هنرهای نمایشی انقلاب اسلامی (مهنّا) در استان های مختلف تولید و به روی صحنه رفت. بخش نمایشی شهادت حضرت رقیه(س) را تقدیم شما عزیزان میکنیم.

بخش نمایشی شهادت حضرت علی (ع)

نمایش بزرگ فصل شیدایی، به کارگردانی سعید اسماعیلی ، توسط مرکز هنرهای نمایشی انقلاب اسلامی (مهنّا) در استان های مختلف تولید و به روی صحنه رفت. بخش نمایشی شهادت حضرت علی (ع) علیه السلام را تقدیم شما عزیزان میکنیم.

بخش نمایشی ورود کاروان امام رضا (ع)

نمایش بزرگ فصل شیدایی، به کارگردانی سعید اسماعیلی ، توسط مرکز هنرهای نمایشی انقلاب اسلامی (مهنّا) در استان های مختلف تولید و به روی صحنه رفت. بخش نمایشی ورود کاروان امام رضا علیه السلام و حدیث سلسله الذهب  را تقدیم شما عزیزان میکنیم.