روابط عمومی نمایش فصل شیدایی :

کند هرشب زخود بی خود مرا شب های شیدایی …

بخش نمایشی واقعه غدیر

نمایش بزرگ فصل شیدایی، به کارگردانی سعید اسماعیلی ، توسط مرکز هنرهای نمایشی انقلاب اسلامی (مهنّا) در استان های مختلف تولید و به روی صحنه رفت. بخش نمایشی واقعه غدیر و بیعت با امیر المومنین علیه السلام را تقدیم شما عزیزان میکنیم.

بخش نمایشی مسلم بن عقیل(ع)

نمایش بزرگ فصل شیدایی، به کارگردانی سعید اسماعیلی ، توسط مرکز هنرهای نمایشی انقلاب اسلامی (مهنّا) در استان های مختلف تولید و به روی صحنه رفت. بخش نمایشی مسلم بن عقیل(ع) را تقدیم شما عزیزان میکنیم.

بخش نمایشی مباهله

نمایش بزرگ فصل شیدایی، به کارگردانی سعید اسماعیلی ، توسط مرکز هنرهای نمایشی انقلاب اسلامی (مهنّا) در استان های مختلف تولید و به روی صحنه رفت. بخش نمایشی مباهله را تقدیم شما عزیزان میکنیم.

بخش نمایشی واقعه کربلا

نمایش بزرگ فصل شیدایی، به کارگردانی سعید اسماعیلی ، توسط مرکز هنرهای نمایشی انقلاب اسلامی (مهنّا) در استان های مختلف تولید و به روی صحنه رفت. بخش نمایشی واقعه کربلا را تقدیم شما عزیزان میکنیم.

بخش نمایشی شهادت حضرت زهرا(س)

نمایش بزرگ فصل شیدایی، به کارگردانی سعید اسماعیلی ، توسط مرکز هنرهای نمایشی انقلاب اسلامی (مهنّا) در استان های مختلف تولید و به روی صحنه رفت. بخش نمایشی شهادت حضرت زهرا(س)را تقدیم شما عزیزان میکنیم.

بخش نمایشی شهادت حضرت رقیه(س)

نمایش بزرگ فصل شیدایی، به کارگردانی سعید اسماعیلی ، توسط مرکز هنرهای نمایشی انقلاب اسلامی (مهنّا) در استان های مختلف تولید و به روی صحنه رفت. بخش نمایشی شهادت حضرت رقیه(س) را تقدیم شما عزیزان میکنیم.

بخش نمایشی شهادت حضرت علی (ع)

نمایش بزرگ فصل شیدایی، به کارگردانی سعید اسماعیلی ، توسط مرکز هنرهای نمایشی انقلاب اسلامی (مهنّا) در استان های مختلف تولید و به روی صحنه رفت. بخش نمایشی شهادت حضرت علی (ع) علیه السلام را تقدیم شما عزیزان میکنیم.